Bygging av websider

Steg 1

Innsamling av informasjon

Dine hjemmesider handler ikke bare om å finne og sette sammen riktig informasjon som kan limes inn i et program for publisering. I hvert fall ikke etter vår mening! Deres personlige nettsidekonsulent vil følge dere gjennom hele prosessen videre.

Vi bruker stort sett lengst tid på Steg 1, som er å samle inn all informasjon vi trenger for å kunne hjelpe dere. Typiske spørsmål dere får i prosessen er: Hva/hvem er målgruppen for hjemmesiden deres? Hvilken funksjonalitet ønsker dere på hjemmesiden? Trenger dere interaktive elementer eller for eksempel nettbutikk med mulighet for å kjøpe varer/tjenester? Hvilken design ser dere for dere?

Boy looking at information on a board
Illustrasjonsfoto av en gutt som samler informasjon om et emne.

I tillegg vil vi vite mest mulig om dere! Hvem er dere, og hva vil dere fortelle med nettsiden? Jo mer vi vet om dere, jo lettere er det å legge opp nettsider som best mulig reflekterer dere på nett. Det er også her vi trenger det dere har av bilder, logoer, aktuelle farger, typografi og profilprogram som skal brukes på nettsiden eller som vi vil bruke når vi bygger for dere. Dersom dere ikke allerede eier domenenavnet eller skal ha webhotell og tilsvarende tekniske ting, vil vi løse det i Steg 1.

Steg 2

Første utkast

Basert på det dere sender oss av informasjon som beskrevet i Steg 1, kan vi begynne å bygge et første utkast av nettsiden deres. Vi holder kontakt med dere som kunde underveis i prosessen, og dere vil få tilgang til vårt byggeområde, slik at dere hele tiden kan se hvordan arbeidet går.

Illustrasjon av nettsidedesign
Illustrasjonsfoto av prosessen rundt nettsidedesign.

Normalt regner vi ca en måneds tid på Steg 2, noe avhengig av andre oppdrag vi har på samme tid. Vi velger å bruke tid også på Steg 2, slik at vi er sikre på at nettsidene fungerer slik dere ønsker, og det er viktig for oss å kunne yte det lille ekstra i denne fasen. Vi vil altså heller bruke litt lengre tid på Steg 2 enn å hoppe til Steg 3 og dermed levere en nettside som ikke oppfyller deres ønsker!

Steg 3

Publisering av nettsiden

Når dere er fornøyd med utseende og funksjonalitet for nettsiden, er vi klare for siste steg. Før nettsiden publiseres, går vi gjennom elementene og sørger for at den er tilgjengelig for personer med funksjonshemminger. Dette siste er viktig, og er et krav for alle nye nettsider som lages i dag.

Med nettsider bygd opp etter WCAG-standard, er vi klare for å publisere dem til deres domene. Dere har kanskje allerede publisert en lanseringsdato, og vi ønsker å kunne levere til riktig tid. Til slutt er alt klart for første besøkende til deres nettside.